- reseguider och dagböcker    
 

 

 

 

 

 

 

 
Budapest.

Fakta...
Land: Ungern
Grundad: 896
Areal: 525 km²
Invånare: 1,7 miljoner
Flygplats: Ferihegy (15 km sydost)
Utflyktstips: Aquincum, Szentendre, Pálvölgyi-grottan, Balatonsjön
Bästa tid: April-oktober
Prisnivå: Låg
Mer info: www.budapestinfo.com

Sevärt i Budapest

Parlamentet med omnejd
Kedjebron
Budaslottet
Gamla Stan
Gellértberget
Centrala Pest
Palatsdistriktet
Andrássy
Városliget
Margaretaön
Ungerska badhus

Budapest har haft en lite bortglömd roll i Europa, men lockar numera massor av besökare. Det är en av Östeuropas vackraste städer, men den står dock ännu lite i skuggan av Prag. Den främsta skillnaden mellan de två är att Budapests bebyggelse förstörts flera gånger om medan Prags har bevarats. Restaureringen har dock skötts på ett utmärkt sätt och staden kan nu erbjuda sina besökare vacker arkitektur, god mat, fin kultur och lummiga parker.
Romarna bosatte sig i Aquincum, norr om nuvarande Óbuda och när magyarerna kom år 896 kallade de platsen Buda, vilket blev Óbuda (Gamla Buda) när det kungliga slottet byggdes. Då var Buda och Pest två olika städer, på varsin sida om floden Donau. 1247 blev Buda Ungerns huvudstad. Under Matthias Corvinus styre, 1458-1490, upplevde landet en gyllene tidsålder. Industrin och handeln blomstrade i Pest och Buda blev centrum för renässanskulturen. Under 1500- och 1600-talen belägrades städerna av turkar och österrikare vid olika tillfällen och 1687 överlät det ungerska parlamentet tronföljden till den österrikiska Habsburgätten. 1809 flyttade hovet till Buda då Napoleon ockuperat Wien. 1867 upprättades dubbelmonarkin Österrike-Ungern och 1873 slogs Buda, Pest och Óbuda samman till en stad. Det österrikisk-ungerska imperiet upplöstes 1918.
Under 2:a världskriget ockuperades Ungern av Tyskland och stora delar av Budapest lades i ruiner. Efter kriget intogs staden av Röda Armén och Ungern blev en kommunistisk diktatur. 1956 krossades folkets uppror av sovjetiska trupper och många avrättades eller tvingades fly. Först 1990 blev det åter fria demokratiska val i Ungern.

Parlamentet med omnejd


Trappan i ParlamentetEtnografiska Museet

Kossuth Lajos tér
Ungerns parlament är ett av världens praktfullaste byggnadsverk med sina spetsiga torn och kupolen i mitten, som kröntes med en röd stjärna under kommunisttiden. Det är också landets största byggnad, 268 m lång, 96 m hög och med 691 rum. Ungerns dåvarande premiärminister ville varken ha försiktighet, beräknande eller sparsamhet till sitt nya parlament och arkitekten Imre Steindl blev den som vann tävlingen om hur det skulle utformas. Byggnaden uppfördes 1884-1902 i blandade stilar, som nygotik, nyromersk och nybarock, med Londons House of Parliament som förebild. Den vita fasaden är rikt smyckad med takspiror, torn och skulpturer och var då den byggdes världens mest överdådiga parlamentsbyggnad.
Vid huvudingången leder en stor trappa till en 16-sidig kupolöverbyggd sal som används till offentliga mottagningar och ceremonier. Nationalförsamlingen huserar i den södra flygeln och kongressen i den norra. Sedan 2000 förvaras även riksregalierna i Parlamentet.
Det är möjligt att besöka parlamentet, men endast under guidade turer. Bäst vy över Parlamentet har man på Batthýany tér på andra sidan floden. Mer info: www.parlament.hu
Bakom parlamentet ligger Kossuthtorget, som har varit skådeplats för många historiska händelser, som det ungerska upproret mot Sovjetregimen 1956.
På andra sidan torget ligger två magnifika palats, det nyklassicistiska Jordbruksdepartementet (Kossuth Lajos tér 11) som uppfördes 1895-1897 och Etnografiska museet, Néprajzi Múzeum (Kossuth Lajos tér 12), som uppfördes 1893-1896, då kallat Justitiepalatset och säte för Högsta domstolen. Museet grundades 1872 och flyttade hit 1973. Dess samlingar, som tillhör Europas största med över 200 000 föremål. Ungerska samlingen är den största i landet och visar Ungerns folkkultur. Den europeiska samlingen visar kontinentens alla etniska grupper, men det finns också mycket från etnografiska grupper i t.ex. Afrika, Oceanien, Asien och Amerika.
En annan anledning att besöka museet är för den magnifika huvudhallen klassiska kolonner i flerfärgad marmor, förgyllda stuckaturer och en fantastisk takmålning. Mer info: www.neprajz.hu
Ett par kvarter sydost om Parlamentet ligger det vackra Frihetstorget, Szabadság tér, som anlades när man rivit en gammal österrikisk kasern 1886. På torget brinner en evig låga till minne av de som avrättades 1849 under det nationella uppror som slogs ner av den ryska armén. På varsin sida om torget ligger tre imponerande byggnader från förra sekelskiftet, Ungerska Televisionen (förr börshus), Riksbanken och Amerikanska ambassaden i jugendstil.


Parlamentet
Huvudhallen, Etnografiska museet
Evig låga, Frihetstorget

Kedjebron


Kedjebron

Mellan Széchenyi István-torget i Pest och Clark Ádám-torget i Buda leder en av Europas vackraste broar, Széchenyi Lánchid eller Kedjebron, som byggdes 1839-1849 och var stadens första permanenta överfart över Donau. Den ritades av en engelsman och byggdes av en skotte, båda vid namn Clark. Den döptes dock efter greve István Széchenyi, som var en av de mest drivande krafterna bakom bygget. Då den stod klar var den med sina 375 m Europas längsta hängbro och räknades bland den moderna världens underverk i ingenjörskonst. Brohuvuden vaktas av två stora stenlejon.
Under Frihetskriget 1848 misslyckades österrikarna med att förstöra bron, men under slutet av Andrea världskriget 1945 sprängdes den, och alla andra broar i Budapest, av tyskarna som försökte hejda Sovjets framfart. Det var en av de första byggnaderna som återuppbyggdes efter kriget och 1949 återinvigdes den.
Széchenyi István tér har haft många namn genom åren, men är idag uppkallad efter Kedjebrons skapare. Torget kantas av många vackra byggnader. Rakt framför Kedjebron ligger Greshampalatset, som byggdes i secessionsstil 1907 av ett brittiskt försäkringsbolag, men rymmer numera femstjärniga Four Seasons Hotel. På norra sidan ligger den enda kvarvarande 1800-talsbyggnaden, Vetenskapsakademien i nyrenässans, och på sydöstra sidan ligger Inrikesdepartementet från 1905.


Greshampalatset, Széchenyi István tér

Budaslottet


Labyrinttornet och FerdinandportenNationalgalleriets huvudentré
och Donauterrassen

Slottsområdet ligger uppe på en 170 m hög kulle i Buda. Efter mongolinvasionen anlade Béla IV en borg här 1247 och gjorde det till Ungerns huvudstad.
Där det nuvarande slottet ligger byggde den romerske kejsaren Sigismund av Luxemburg ett gotiskt palats runt år 1400. 1458 byggde kung Matthias om och till palatset i renässans, och det blev ett europeiskt kulturcentrum. Under den turkiska belägringen 1541 användes slottet som stall och krutmagasin och hela Buda förföll. 1686 lade kristna arméer slottet i ruiner, men då de österrikiska habsburgarna fått makten blommade Buda upp igen och från 1749 fram till 1800-talet byggdes ett nytt mindre palats upp i nybarock av kejsarinnan Maria Theresia. Delar av slottet förstördes återigen av en eldsvåda 1849, men var återuppbyggt 1881. 1945 förstördes Buda och slottet brändes ner till grunden. Rekonstruktionen påbörjades på 1950-talet och blev klar först på 1980-talet, men det är en betydligt mer nedtonad variant och t.ex. den nyklassicistiska kupolen i slottets mitt ersatte den tidigare i nybarock. Dessutom förstörde man mycket som faktiskt hittats intakt.
Slottet har två huvudentréer. Direkt till vänster om bergbanan (som utgår från Clark Ádám tér intill Kedjebron), vid slottets norra ände, ligger Habsburgporten (Szent György tér), en magnifik ornamental port från 1903 övervakad av en bronsskulptur av den mytiska fågeln Turul, Ungerns nationalsymbol. Den den andra huvudentrén är Corvinusporten (Szent György utca), som symboliserar kung Matthias Corvinus. En tredje entré är Ferdinandporten intill Labyrinttornet, Buzogánytorony, vid palatsets södra ände. Denna leder till Historiska Museet på Lejongården. Historiska Museet, Budapesti Történeti Múzeum (Szent György tér 2) har utställningar om Budapests historia och om hur slottet såg ut på Medeltiden. I källaren finns restauerade rum i gotik och renässans bevarade från den nästan helt förstörda medeltidsbyggnaden. Mer info: www.btm.hu
På Lejongårdens västra sida ligger Nationalbiblioteket, Országos Széchényi Könyvtár (Szent György tér 6), som grundades 1802 men flyttade hit först 1985. Det rymmer över 10 miljoner föremål inklusive den första boken som trycktes på ungerska 1473.
Palatsets fyra nordligaste flyglar upptas av Ungerska Nationalgalleriet, Magyar Nemzeti Galéria, med sex permanenta utställningar med ungersk konst från medeltiden fram till 1900-talet samt tillfälliga utställningar. Man kan man också besöka palatsets kupol. Mer info: www.mng.hu
Framför Nationalgalleriets huvudentré på östra sidan sträcker sig Donauterrassen med ryttarstatyn av Eugen av Savojen, som utplånade den sista turkiska armén i Ungern under slaget vid Zenta 1697. Härifrån har man en fin utsikt över Donau och Pest.
På den vackra borggården på Nationalgalleriets västra sida finns Csikósstatyn föreställande en hästskötare som tämjer en vildhäst och den magnifika Matthiasfontänen från 1904, föreställande en grupp jägare ledda av kung Mattias Corvinus.
Mittemot Habsburgporten vid slottets norra ände ligger det nyklassicistiska Sándorpalatset (Szent György tér 1-3) från 1806, presidentens officiella residens och kontor. Klockan 12 äger en ceremoniell vaktavlösning rum utanför.
Direkt bakom ligger Nationella Dansteatern, Nemzeti Táncszínház (Szinház utca 1-3), som ursprungligen var kyrka, men gjordes om till teater 1784. Mer info: www.nemzetitancszinhaz.hu


Budaslottet från DonauHabsburgportenCsikósstatyn och MatthiasfontänenSándorpalatset

Gamla Stan


Matthiaskyrkan


Treenighetskolonnen med Magyarság Háza i bakgrunden

Den gamla staden som ligger strax nordväst om slottsområdet började byggas på 1200-talet, men totalförstördes av turkarna på 1500-talet och återigen 1686 av de kristna arméerna. Efter andra världskriget återuppbyggdes den gamla staden, liksom slottsområdet. Mihály Táncsics utca har vackra hus i barockstil, som byggdes på ruinerna av de gamla medeltidshusen. I det vackra Erdódypalatset (nr. 7) från 1700-talet bodde Ludwig van Beethoven en kort tid, idag ligger Musikhistoriska museet här. Gårdsplanen i barock är magnifik.
Úri utca (Lordernas gata) öppnade tyska köpmän butiker för hovet. Husfasaderna är nu i barock- och nyklassicistisk stil, men byggdes från början i gotik och man kan se spår av gotiska portar och salar. På nummer 9 ligger Budaslottets vaxkabinett i de underjordiska gångar och grottor som användes av turkarna och de kristna arméerna för att sprida sina trupper och överraska fienden. Under andra världskriget funge-rade de som skyddsrum och sjukhus. Guidade turer erbjuds. På nummer 49 ligger ett telefonmuseum.
Fortuna utca är uppkallad efter ett värdshus från 1700-talet som låg på nummer 4. Nu finns här ett museum för ungersk handel och restaurangverksamhet. Gatan kantas av vackra pastellfärgade hus och är en av de mest fotograferade gatorna i området.
Orsághház utca
, Parlamentsgatan, har fått sitt namn av parlamentet som hade sitt säte i på nummer 28 mellan 1790 och 1807. Gatans främsta sevärdheter är dock det magnifika 1400-talshus som idag hyser restaurangen Alabárdos, och husen på nummer 18-22, vilka anses vara Gamla Stans främsta exempel på 1300- och 1400-talets borgerliga arkitektur. I norra änden av Gamla Stan ligger Militärhistoriska museet, Hadtörténeti Múzeum (Tóth Árpád sétány), som bl.a. har en utställning om upproret 1956.

Matthiaskyrkan, eller Mátyástemplom (Szentháromság tér), grundades av kung Béla IV 1255 som Jungfru Marias församlingskyrka, men namnet fick den av renässanskungen Mátyás Corvinus som byggde till den under slutet av 1400-talet. Turkarna gjorde om kyrkan till moské på 1541 genom att ta ut inredningen och vitkalka väggarna. 1686 förstördes den nästan helt under Budas befrielse. Franciskanermunkar renoverade den i barockstil, och mellan 1873 och 1896 byggdes den slutligen om i nygotik. I kyrkan kröntes även kejsar Franz Josef I till kung av Ungern 1687. Mer info: www.matyas-templom.hu
Framför kyrkan ligger Treenighetens Torg, Szentháromság tér, som fått sitt namn av den kolonn som restes 1713 efter två pestepedemier. Vid torget ligger också Budas gamla stadshus som uppfördes i barock i början av 1700-talet.
Fiskarbastionen, Halászbástya, bredvid Matthiaskyrkan, byggdes under slutet av 1800-talet inför stadens 1000-årsjubileum, men har som namnet antyder inte inte fungerat som försvar utan bara utsiktsterrass. Namnet skulle hylla de fiskare som försvarade denna del av stadsmuren under medeltiden. De sju konformade tornen ska efterlikna magyarstammarnas tält. I tornen finns bl.a. galleri, museum, café och souveniraffärer. Utsikten över Donau, Pest och Parlamentet är fantastisk, i synnerhet från den övre våningen, men det kostar att gå upp dit.
Intill Fiskarbastionen ligger ett medeltida torg där man förr sålde fisk, och framför står en ryttarstaty av S:t Stefan, kungen som tog kristendomen till Ungern.


Mihály Táncsics utca

Fortuna utca

Fiskarbastionen

Gellértberget


Gellértmonumentet

Frihetsmonumentet

Söder om slottet och gamla stan ligger det 235 m höga Gellértberget, som länge var en skamfläck för Budapest. Kung Stefans bror Vata startade ett uppror här på 1000-talet, vilket ledde till biskop Gellérts död och på medeltiden trodde man att häxor firade häxsabbat här. Både turkarna och österrikarna hade befästningar här. Fram till mitten av 1800-talet växte vinstockar på sluttningarna, men odlingen utlånades av en vinlusepidemi.
Nu är området populärt och lockar massor av turister, inte minst för den vackra utsikten över Pest från de slingriga stigarna upp mot toppen.
Framför Elisabetbron tronar det enorma Gellértmonumentet som byggdes 1904. Det består av en 12 m hög staty av St Gellért, Budapests skyddshelgon, framför en halvcirkelformad kolonnad och nedanför ett konstgjort vattenfall. Den venetianske biskopen Gellért Sagredo stannade i Budapest under flera år för att undervisa kung Stefans son och för att omvända budapestborna till kristendomen. År 1046 fångades han av några kristendomsmotståndare och på den här platsen ska han ha satts i en tunna och kastades nedför berget som då kallades Kelenhegy.
Högst upp på kullen ligger Citadellet som österrikarna byggde 1850-1854 som fäste för kontrolleringen av Slottshöjden. Det skänktes till staden på 1890-talet och delar av det sprängdes. Nu inrymmer det hotell, restaurang, café och nattklubb/casino. Bredvid Citadellet står det enorma Frihetsmonumentet, Szabadság-szobor, som restes av Sovjet till minne av befrielsen från nazisterna 1945. I mitten står en 14 m hög piedestal med en staty av en kvinna som håller upp ett palmblad. Vid basen står två statyer som symboliserar kampen mellan det goda och onda krafterna. I början av 1990-talet tog man bort namnen på offren, skrivet med kyrillisk text, samt statyerna av de sovjetiska soldaterna. Monumentet har blivit Budapests landmärke och syns över hela staden.
Vid Frihetsbron nedanför Gellértberget ligger det lyxiga Hotel Gellért med Gellértbadet (se Badhus) som byggdes i secessionsstil 1912-1918.
Längre fram ligger Grottkyrkan, Sziklatemplom, som grundades för munkar i paulinerorden 1926. De fördrevs dock av kommunistregimen på 1950-talet och kyrkan bommades igen. Den öppnades igen först 1989.


Hotel Gellért


Grottkyrkan

Centrala Pest


Lilla Princessan, Belgrad Rakpart
S:t Stefansbasilikan
Stora synagogan

Pests historia går tillbaka till år 294 e.Kr. då romarna beslöt sig för att bygga ett försvarsverk på andra sidan Donau för att göra det svårare för invaderande folk att inta Buda. Platsen döptes till Contra-Aquincun och utgör idag det moderna Pests kärna.
Pest är livligare och plattare än det backiga Buda, och har få gamla byggnader då allt stora delar av stadsdelen låg i ruiner på slutet av 1600-talet. På 1800-talet rustades de centrala delarna upp och ståtliga palats, hotell och bostadskvarter byggdes. Pests sevärdheter är spridda över hela stadsdelen.
Parallellt med Donau sträcker sig shoppinggatan Váci utcá är ett populärt promenadstråk för både Budapestborna och turisterna, med sina caféer, restauranger, fontäner, vackra fasader och exklusiva butiker. På Medeltiden var denna gata Pests totala bredd.
Där gatan slutar, inte långt från Frihetsbron (Szabadság hid) ligger den berömda Saluhallen, Vásárcsarnok (Vámház körút), som säljer fantastisk ungersk mat och souvenirer på tre våningar. Byggnaden, med sin vackra nygotiska fasad, uppfördes kring 1897, men förstördes under Andra världskriget. Först på 1990-talet kunde den nyinvigas och tillhör nu stadens främsta sevärdheter.
Längs kajpromenaden, Belgrad Rakpart, ligger exklusiva hotell, restauranger, marknadsstånd och caféer, och på staketet vid Marcius 15 tér sitter den turistdragande statyn Lilla Prinsessan från 1989.
Strax öster om floden och Kedjebron ligger Budapests största kyrka, S:t Stefansbasilikan, Szent István Bazilika (Szent István tér), tillägnad S:t Stefan, Ungerns förste kristne kung. Kyrkan började byggas 1851 i nyklassicistisk stil, men den stod inte klar förrän 1905. Den magnifika 96 m höga kupolen i nyrenässans ersatte den förre som kollapsat i en storm 1868. Från dess topp har man en av de bästa vyerna över staden. I Den heliga högerhandens kapell kan man se kung Stefans mumifierade högerhand i ett mausoleumliknande skåp.
Pests rådhus, Pesti megyeháza (Városház utca 7) är en av Pests vackraste offentliga byggnader i nyklassicistiskt stil, byggt i flera etapper under 1800-talet. Byggnaden förstördes under andra världskriget, men återuppbyggdes med tre innergårdar. En av dem är omgiven av pelargångar och används till konserter under sommaren tack vare sin akustik.
I de judiska kvarteren, med centrum vid Klauzál tér, ligger judiska bagerier, restauranger och flera synagogor. Stora synagogan (Dohány utca 2-8) är världens största synagoga utanför New York och har plats för 3 000 personer. Den byggdes 1859 i bysantinsk-morisk stil med lökkupoler, pelargång och röd- och vitrandig fasad. I ett annex av synagogan ligger Judiska Museet med judiska föremål från romartiden till nutid samt ett rum till minne förintelsen. Mer info: www.zsidomuzeum.hu
Strax väster om det judiska kvarteret ligger New York-palatset (Erzsébet körút 9-11), ett magnifikt palats i italiensk renässans byggt 1891-1895 för det amerikanska försäkringsbolaget New York Life Insurance Company. På bottenplanet låg det berömda Café New York som lockade ungerska författare och poeter. Caféet stängde 2001 och palatset köptes av den italienska hotellkedjan Boscolo som totalrenoverade byggnaden och öppnade ett lyxhotell 2006. Samtidigt återuppstod Café New York med sin överdådiga barockinteriör med marmorpelare, stuckaturer, ljuskronor och takmålningar. Mer info: www.newyorkcafe.hu


Saluhallen

Pests rådhus

New York Cafe

Palatsdistriktet


Károlyipalatset på
Múzeum utca 17Wenckheimpalatset

Palatsdistriktet, Palotanegyed, ligger i södra delen av centrala Pest och ramas in av gatorna Múzeum körút, Rákóczi út, József körút och Ülloi út.
De flesta byggnader som fanns i området förstördes av en stor översvämning 1838 och är därmed byggda under andra halvan av 1800-talet. Det första palatset, Nationalmuseet, Magyar Nemzeti Múzeum (Múzeum körút 14-16) byggdes i nyklassicistisk stil 1837-1847 och satte fart på vidareutvecklingen av området. Fram tills den nuvarande parlamentsbyggnaden invigdes 1904 hölls överhusets möten här. Museet, som uppfördes till sitt ändamål, är uppdelat i sju permanenta utställningar om landets historia från förhistorisk tid till nutid. De handlar bl.a. om landets grundande, tiden som monarki, kommunistregimen och i källaren finns en samling romerska statyer med anknytning till Ungern. Mer info: www.hnm.hu
Övriga palats byggdes huvudsaklingen av adelsfamiljer i dubbelmonarkin, Österrike-Ungern. Många av dem skadades svårt under Andra Världskriget och den sovjetiska ockupationen, men sedan mitten av 1990-talet har de varsamt restaurerats. Förvirrande nog finns det flera palats med samma namn, eftersom några familjer byggde flera. Ett exempel är Károlyipalatsen som det finns fyra av. I Palatsdistriktet ligger tre. Palatset på Múzeum utca 17 byggdes i nybarock 1881 och har sedan 1938 inrymt diverse nationella institutioner. Idag tillhör det Civil- och justitieministeriet. Palatset på Múzeum utca 11 uppfördes 1871 och används idag av Ungerska Statens Järnvägars symfoniorkester. Snett mittemot, på Pollack Mihály tér 8, ligger det vackraste Károlyipalatset som byggdes 1865, men brann ned 1945 och har inte riktigt återfått sin forna glans.
Det sista ligger ett par kvarter nordväst om Palatsdistriktet och är det viktigaste av de aristrokatiska 1800-talspalatsen i Budapest. Ytterväggarna stammar från ett tidigare 1600-talspalats, men det nyklassicistiska palats man ser idag är från är från den grundliga renoveringen 1832-1841. 1928 köpte staden palatset för att öppna Budapests Bildgalleri. Då togs interiörens utsmyckning och inredning helt bort. 1953 flyttades samlingen till Konstmuseet på Hjältarnas torg och 1957 öppnade Petőfi Litteraturmuseum, Petőfi Irodalmi Muzeum (16 Karolyi Mihaly utca), som samlar och bevarar ungersk litteratur. Palatset renoverades 1998- 2000 då de vackra salarna återställdes till sitt ursprungliga utseende. Den mest imponerande är den stora Ceremonihallen. Mer info: www.pim.hu
Två andra familjer som byggde flera palats var Zichy och Wenckheim. Det första Zichypalatset (Lőrinc pap tér 2) i nybarock lät byggas av greve Nándor Zichys hustru Livia 1899 och rymmer idag det fyrstjärniga Hotel Palazzo Zichy.
Greve Frederick Wenckheims andra palats byggdes i ungersk nybarock 1886-1889 och rymmer sedan 1931 Fovárosi Szabó Ervin Könyvtár (Szabó Ervin tér 1), Szabó Ervinbibliotekets huvudbyggnad. Byggnaden totalrenoverades 1998-2001, men många av de överdådiga salarna finns bevarade. Mer info: www.fszek.hu
Ett par andra vackra palats i området är välbevarade Festeticspalatset (Pollack Mihály tér 3) från 1862, idag universitetsbyggnad och Eszterházypalatset (Pollack Mihály tér 4) från 1865, presidentbostad mellan 1946 och 1948 och idag Ungerska Radions konserthall, Marmorsalen.


Nationalmuseet

Károlyipalatset på Pollack Mihály tér

Festeticspalatset

Andrássy


Saxlehnerpalatset
Franz Liszt-museet

Tvärs genom Pest, från Erzébet tér till Városliget (Stadsparken), sträcker sig den 2,3 km långa paradgatan Andrássy som anlades på 1872-1876 med Champs-Élysées som förebild. Den döptes efter projektets främsta supporter, premiärministern Gyula Andrássy, men fick byta namn flera gånger av politiska skäl under andra halvan av 1900-talet. Först 1990, efter kommunisterans slut, återfick den sitt ursprungliga namn.
Den kantas av ambassader, offentliga byggnader, museer och vackra palats i nyrenässans, men är även en av stadens främsta shopping- och nöjesgator med fina caféer, restauranger, teatrar och designerbutiker. År 2002 upptogs avenyn på UNESCO:s världsarvslista. Dess främsta byggnad är Statsoperan (Andrássy út 22), som byggdes i nyrenässans 1884 och påminner mycket om Wiens Staatsoper, öppnad 15 år tidigare. Den byggdes på uppdrag av kejsar Franz Josef och ritades av den berömde arkitekten Miklós Ybl. Operan var tänkt att mäta sig med de bästa operahusen i Europa: Wien, Paris och Dresden. Foajén och huvudtrappan är rikt utsmyckade. Med sitt sprinklersystem och hydrauliska scenmaskineri i metall blev den världens modernaste teater. Mer info: www.opera.hu/en
Några av de vackraste palatsen är Saxlehnerpalatset (nr 3), Krauszpalatset (nr 12), Dreschlerpalatset (nr 25) och Ungerska Konsthögskolan (nr 69-71) från 1877. Saxlehnerpalatset byggdes 1884-1886 av den kända Budapest-arkitekten Gyozo Czigler som även ligger bakom Széchenyibadet. Interiören är magnifik med sitt snidade trätak, takfrester, målade fönster, venetianska kristallkronor och statyer. Palatset är tyvärr inte öppet för allmänheten. Mittemot Statsoperan ligger Dreschlerpalatset som byggdes i renässansstil 1883-1886 och inrymde förut Balettinstitutet, men är för närvarande tomt.
Terrormuseet, Terror Háza Múzeum (Andrássy út 60), öppnade 2002 och tillägnas offren i de terrorregimer Ungern tvingats utstå. I källaren finns bl.a. ett rum tillägnat folkupproret 1956 och återskapade fängelseceller där fångar torterades under pilkorsarregimen 1944-1945. På andra våningen finns bl.a. utställningar om regimernas krig mot religionen, deporteringen av 200 000 tyskungrare efter Andra världskriget, det kommunistiska rättsystemet med politiska fångar och kommunisternas förföljelse och berövande av bönder och deras egendomar. Tredje våningen har utställningar om ockupationshistoria, kommunisternas koncentrationsläger, pilkorsarpartiet (ungerska nazist-partiet), Ungern under 1950-talet och ungrarnas motståndsrörelse mot kommunistregimen. Museet har också olika tillfälliga utställningar. Mer info: www.terrorhaza.hu
Kodály Memorial Museum (Andrássy út 89) hyllar den ungerske kompositören Zoltan Kodály och inryms i det hus han bodde i från 1927 fram till hans död 1967.
Ferenc Hopps östasiatiska museum (Andrássy út 103) grundades av köpmannen och store resenären Ferenc Hopp. Efter hans död 1919 testamenterades hans villa och samlingen med över 4 000 föremål till staten för att öppnas som museum och forskningscentrum för asiatisk konst. Sedan dess har samlingen utökats rejält och inryms nu i två olika byggnader.
Intill Ungerska Konsthögskolan ligger Franz Liszt-museet (Vörösmarty út 35) som öppnade 1986 till minne av den berömde pianisten och kompositören som 1875 grundade Musikakademin. Både Liszt och akademin flyttade till denna nyklassicistiska byggnad där han bodde i fram till sin död 1886. Lägenheten är nu återskapad med hans möbler, instrument, bibliotek och minnessaker. Även akademins avdelning för kyrkomusik finns i byggnaden. Mer info: www.lisztmuseum.hu Musikkademin flyttade 1907 till sin nuvarande överdådiga byggnad i jugendstil (Liszt Ferenc tér 8).


Statsoperan

Statsoperan

Terrormuseet

Városliget


Romanska Jakkyrkan


Jordbruksmuseet, Vajdahunyadslottet


Zoo Budapests huvudentré i jugendstil

Városliget, Stadsparken, är nästan 1 km² stor och ligger i östra Pest, vid slutet av Andrássy útca. På den tiden då det var sumpmark här användes området som kunglig jaktmark. Under Maria Theresias styre i mitten av 1700-talet dränerades parken och träd planterades. På 1800-talet anlades en park i engelsk stil för att komplettera de praktfulla nya villorna längs Andrássy och Városliget blev världens första offentliga park.
Inför 1000-årsjubiléet av magyarernas erövring av det karpatiska bäckenet byggdes 1896 ett flertal byggnader och paviljonger, och de som återstår är Konstpalatset, Vajdahunyadslottet och MillenniummonumentetHjältarnas Torg (Hosök tér). I monumentets mitt står en 36 m hög korintisk kolonn som kröns av ärkeängeln Gabriel med den ungerska kronan och ett kors i händerna. Under kolonnen ligger en tom kista som representerar en av de okända upprorsmännen från upproret mot Sovjetregimen 1956. Kolonnaderna sidan om kröns av statyer av ungerska ledare och politiker. Monumentet stod klart 1929.
På torgets sidor ligger de vackra nyklassicistiska Konstmuseet och Konstpalatset. Konstmuseet, Szépmuvészeti Múzeum, byggdes 1900-1906 och rymmer stadens främsta konstsamling med över 100 000 föremål i sex olika avdelningar: Egypten, Antiken, Skulpturer från Medeltiden till 1600-talet, Europeiskt måleri från 1200-talet till 1700-talet, Konst efter 1800 samt Tryck och teckningar. Det finns även tillfälliga utställningar. Mer info: www.szepmuveszeti.hu
Konstpalatset, Mucsarnok, byggdes 1895 och är Ungerns största utställningshall för tillfälliga utställningar, främst moderna målningar, skulpturer, fotografier och design från Ungern. Hallen används ibland också till konserter och stadens finaste bokhandel för konstböcker finns här. Mer info: www.mucsarnok.hu
Direkt efter Milleniummonumentet kommer man till parkens sjö som under sommaren fylls med vatten. Då finns det också båtar att hyra. Under vintern töms sjön och en gigantisk skridskobana skapas med hjälp av maskiner under sjön.
Vajdahunyadslottet, som ligger på en ö i sjön, byggdes 1896 som tillfällig dekoration till 1000-årsjubileet. Det bestod ursprungligen av papp och trä men eftersom det blev så populärt byggdes det om permanent i tegel och sten 1904-1908. Slottet består egentligen av flera byggnader i olika stilar; romansk, gotik, renässans, barock etc. vilka länkats samman för att ge intryck av att vara en sammanhängande byggnad. Den äldsta delen är den romanska från 1000-1200-talet. Här syns bl.a. Jakkyrkan, vars portal är en kopia av en stor basilika i västra Ungern. Den gotiska delen representerar 1300-1400-talet och utgörs framför allt av själva Vajdahunyadslottet som ska efterlikna greve Draculas slott i Transylvanien (som då tillhörde Ungern). Barocken och renässansen från 1500-1700-talet blandas i ett slott som ska efterlikna olika österrikiska palats i Österrike-Ungern. Byggnaden inrymmer sedan 1897 Jordbruksmuseet, Magyar Mezogazdasagi Muzeum, Europas största i sin genre, med utställningar om boskapsskötsel, vinodling, jakt och fiske. Mer info: www.mezogazdasagimuzeum.hu
I parken finns också Széchenyibadet (se Ungerska badhus), Budapest Circus som grundades 1891 och Zoo Budapest (Állatkerti krt. 6-12) som grundades 1866. Djurparken är uppdelad i olika zoner. America Tropicana har tropiska växter och djur som alligatorer och tropiska fåglar samt ett akvarium med bl.a. pirayafiskar och elektriska ålar. I Savannah Zone finns afrikanska djur som giraffer, gaseller, zebror, noshörningar, elefanter, fåglar och insekter. Australia Zone visar södra halvklotets unika fåglar, reptiler, groddjur och pungdjur som koalor, kängurur, myrpiggsvin och vombater. I India Zone kan man se det sällsynta indiska lejonet och randig hyena. János Xántus House rymmer Sydostasiens flora och fauna. Madagascar Zone har fåglar, lemurer, sköldpaddor och reptiler. House of Venomous and Giant Reptiles hyser bl.a. giftiga ormar, jättesköldpaddor från Aldabra och den enorma komodovaranen. Great Ape House har bl.a. låglandsgorillor, sumatraorangutanger och babianer. Kring Great Lake finns en mängd olika fåglar som pelikaner och pingviner samt fiskar, krokodiler, groddjur, sälar och sjölejon. Magical Hill har utställningar om florans och faunans mångfald, relationen mellan människan och naturen, interaktiva spel, modeller och ett hundratal djurarter. Farmer's Backyard har olika inhemska husdjur. Dessutom finns ett fjärilshus och en botanisk trädgård.
Zoot är känt för sitt höga födelsetal bland flodhästarna då de normalt inte förökar sig i fångenskap. Nöjesfältet Holnemvolt Park med åkattraktioner och olika djur, både exotiska och inhemska, är sedan 2014 en del av Zoo Budapest. Mer info: www.zoobudapest.com
Det var inte bara Stadsparken som fick ta del av firandet, hela staden moderniserades, palats uppfördes och Europas första tunnelbana invigdes.


Hjältarnas Torg


Konstpalatset

Gotiska delen, Vajdahunyadslottet

Széchenyibadet

Margaretaön


S:t Mikaelskyrkan
Vattentornet

Den 2,5 km långa Margaretaön, Margitsziget, som tidigare hette Kaninön, är uppkallad efter kung Béla IV:s dotter som bodde i ett av de kloster som fanns här. Det sägs att kungen svor att offra sin dotter till Gud om han segrade över den mongoliska invasionen 1241. Han han höll sitt löfte och lät bygga en kyrka och ett kloster dit den 9-åriga Margareta sändes 1251. Här dog hon 29 år gammal och helgonförklarades 1943. Ruinerna av kyrkan och klostret finns kvar.
1869 öppnades ön för allmänheten, men när staden köpte den 1908 blev klientelet mer exklusivt då man tog inträde. 1945 blev den återigen allmän park med fritt inträde och är nu Budapests vackraste och fridfullaste park.
Ön bestod en gång tre separata öar, men de byggdes ihop och höjdes i slutet av 1800-talet, mycket för att kontrollera Donaus flöde och förhindra översvämning.
Margaretaön är populärt för olika sportaktiviteter. Det finns flera löp- och vandringsleder, tennisbanor, friidrottscentrum, Palatinusbadet (se Ungerska badhus) och Alfréd Hajós National Swimming Stadium där flera sim-EM ägt rum.
Vid Margaretabron på öns södra ände ligger, förutom Palatinusbadet, Hundraårsmonumentet, Centenáriumi emlékmű, som uppfördes 1973 till minne av sammanslagningen av Óbuda, Buda och Pest, och Musikfontänen, med vattenstrålar som sprutar i takt till klassisk musik.
Flera kyrko- och klosterruiner ligger kring ön, vars äldsta byggnad, S:t Mikaelskyrkan, Szent Mihály kápolna, förstördes av turkarna 1541, men byggdes upp på 1930-talet av material från den ursprungliga kyrkan. Klockan i tornet är original från början av 1400-talet och Ungerns äldsta. Den hittades under ett valnötsträd som blåst omkull under en storm. Kring kyrkan leder Konstnärsavenyn som kantas av byster av ungerska kulturpersonligheter.
Den mest kända byggnaden är ett 57 m högt vattentorn i Art Nouveau-stil från 1911. Det används till utställningar av hantverks- och konstföremål, och från toppen har man en fin utsikt över ön. Intill ligger Sommarteatern, en stor amfiteater med operaföreställningar och konserter på sommaren.
På norra delen av ön finns två lyxiga spahotell och intill ligger Japanska trädgården med fiskedamm, stenträdgård och ett konstgjort vattenfall.
På öns nordspets står Musikbrunnen, som byggdes 1936 och är en kopia av Péter Bodors originalbrunn från 1820. Den spelade musik varje heltimme medan Neptunus på toppen snurrade, men mekaniken förstördes under Andra världskriget.


Musikfontänen


Musikbrunnen

Ungerska badhus


Gellértbadet

Budapest är känt för sina många kurhotell och bad. Traditionen började redan på romartiden, men det var turkarnas belägring som kulturen breddes ut. Vid förra sekelskiftet kom en ny våg då flera praktfulla bad uppfördes.
Flera naturliga källor förser baden med det mineralrika vattnet, som anses lindra posttraumatisk stress, reumatism och led- och muskelskador. Baden erbjuder även massage och bastu och de turkiskal är uppdelade i herr- och damavdelning.
Det finns 31 termalbad och här är några exempel:
Palatinusbadet ligger i ett stort parkområde på Margaretaön. Det har sju utomhusbassänger, några termalbad och några simbassänger med vattenrutschkanor och vågmaskiner.
Rudasbadet (Döbrentei tér 9) anlades av turkarna 1550 och ovanför den åttkantiga bassängen tronar en osmansk kupol av sten. Mer info: www.rudasbaths.com
Andra bad som anlades av turkarna är Rácbadet (Hadnagy utca 8-10) och Királybadet (Fo utca 84), samt Czászsarbadet som införlivats med Lukácsbadet (Frankel Leo út 25-29).
Det vackra Széchenyibadet (Állatkerti körút 11) i stadsparken Városliget, är Europas största badanläggning. Hälsobadet är byggt i en blandning av barock och jugend mellan 1909 och 1913. Här finns även tre utomhussimbassänger, varav den ena är Budapests varmaste med 74-75°C. Här kan man spela schack på flytande bräden. Mer info: www.szechenyibath.com
Gellértbadet (Szent Gellért tér) är ett kombinerat hotell och bad och uppfördes i secessionsstil 1912-1918, vid foten av Gellérthöjden. Den vackra inomhusbassängen kantas av marmorkolonner och utomhus finns bassäng med vågmaskin och solterrasser. Hotellets restaurang serverar gourmetmåltider till höga priser. Mer info: www.gellertbath.com


RudasbadetSzéchenyibadet